Firma oferuje usługi w zakresie :

Konsultingu inżynierskiego

- realizacja nadzorów inwestorskich

- opracowanie projektów budowlanych

- przygotowanie dokumentacji przetargowych, specyfikacji technicznych

  oraz kosztorysów inwestorskich

- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

 • prowadzenie kontraktu według procedur FIDIC
 • nadzór jako inspektor nadzoru
 • opiniowanie roszczeń
 • rozliczenia
 • klasyfikacja wydatków


- pełnienie funkcji Menagera ( Kierownika) Projektu

 • wizja celu – koncepcja projektowa
 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • wybór wykonawcy robót
 • nadzór nad realizacją
 • rozliczenie końcowe


- pełnienie funkcji Kierownika Budowy

 • prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym
 • zarządzanie obiegiem dokumentów
 • zarządzanie roszczeniami
 • uzyskiwanie zapłaty za roboty dodatkowe
 • uzyskiwanie zatwierdzeń materiałów
 • raportowanie
 • rozliczenie końcowe
Wykonawstwa robót drogowych


- nawierzchnie drogowe

- odwodnienia

- zieleń

- mała architektura